Людина, яка на початку ХХІ століття не буде вміти користуватися комп'ютером, уподобиться людині початку ХХ століття, яка не вміла ні писати, ні читати. В.М. Глушков

Працевлаштування  

   

Олімпіада для абітурієнтів  

 olimp
   

Підготовчі курси до ЗНО  

Distant

   

Наша кнопка  

<a href="http://www.ii.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.ii.npu.edu.ua/images/logo_joomla15-ii_ua.png" width="50"/></a>

   

Хто на сайті  

На сайті Один гість та користувачі відсутні

   

Абітурієнту

Анкета майбутнього абітурієнта

Графік проведення Днів відкритих дверей (Днів гостинностей)

Дата

Аудиторія, час

Відповідальні

1

28.10.2017

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри ТОІ: Єфименко В.В..

2

25.11.2017

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри ІТП: Оніщенко С.М.

3

23.12.2017

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри КІОВ: Малежик П.М.

4

27.01.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальні з випускових кафедр.

5

24.02.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри ПІ: Володько І.В.

6

24.03.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри ТОІ: Єфименко В.В.

7

28.04.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри ІТП: Оніщенко С.М.

8

26.05.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальний з кафедри КІОВ: Малежик П.М.

9

23.06.2018

Ауд. 340, 12.00

Відповідальні з випускових кафедр.

Графік проведення олімпіад та творчих конкурсів

Назва

Дата,

час

Місце проведення

1.

Всеукраїнська олімпіада НПУ імені М.П. Драгоманова з інформатики (1 тур)

З 25.11.2017 до 14.03.2018

Вул. Пирогова, 9. Факультет інформатики, (дистанційна форма проведення).

2.

Всеукраїнська олімпіада НПУ імені М.П. Драгоманова з інформатики (2 тур)

28.03.2018, 14.00

Вул. Пирогова, 9. Факультет інформатики, Аудиторія 229, 229а. (очна форма проведення).

   

 

alt
21 жовтня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2006 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
   кандитат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає:
  методи обчислень, основи інформатики, методика навчання інформатики в школі і у ВНЗі, ІКТ
В університеті працює:
  з 2009 р.
Кафедра:
  інформаційних технологій і програмування

 

У 1992 році пішла до першого класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №260 м. Києва, яку закінчила із золотою медаллю у 2001 році.
У 2001 році вступила на фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою у 2006 році, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» і кваліфікацію викладача математики, вчителя інформатики середнього загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня.
1 листопада 2006 року вступила до аспірантури Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 (теорія і методика навчання інформатики). Під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук, професора Рамського Ю.С. 3 роки працювала над дисертаційним дослідженням на тему «Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень у педагогічному університеті», успішний захист якого відбувся 28 грудня 2010 року.
За цей час опубліковано 7 статей з теми дослідження, з них 6 у фахових наукових виданнях, взято участь у 4-х міжнародних, 6-ти всеукраїнських конференціях, 1-ї міжнародній науково-методичній дистанційної конференції, 1-му дистанційному науково-методичному семінарі.
 
Список опублікованих праць:
1. Рафальська М.В. Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Компютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/ Редрада.– К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2008.– №6 (13).– С.154-158.
2. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗі// Зб. наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини./ Гол. ред.: Мартинюк М.Т.– Умань: СПД Жовтий, 2008.– Ч.4.– С. 94-102.
3. Рафальська М.В. Інтегровані уроки з математики та інформатики з використанням систем комп’ютерної математики// Комп’ютер у школі та сім’ї.– 2008 – №8 (72).– С.27-30.
4. Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – №7(14). – С.3-10.
5. Мирослав Жалдак, Юрій Рамський, Марина Рафальська. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті//Вища школа. – 2009. – №10. – С. 44-52.
6. Рафальська М.В. Організація процесу навчання методів обчислень у педагогічному університеті на основі використання засобів дистанційного навчання// Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2009 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» – К.: Гнозис, 2009. – С. 458-465.
7. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної алгебри при вивченні у ВНЗ емпіричних формул// Студентські фізико-математичні етюди. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2006. – №5. – С.117-126.
8. Рафальська Марина. Системи комп’ютерної математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів// Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 16-18 травня 2007 р.; У 6-ти томах/ Редкол.: Тимошенко І.І. та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2007.– Т.6. – С. 148-150.
9. Рафальська М.В. Курс «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗ в умовах компетентнісного підходу в освіті.//Інформаційні технології в освіті, науці і техніці/ Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОН-2008: Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008.–140 с.
10. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗі//Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань: ПП. Жовтий, 2008. – 204 с.
11. Рафальська Марина. Досвід проведення лабораторних робіт з «Методів обчислень» з використанням систем комп’ютерної математики у педагогічному університеті// Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 13-15 травня 2009 р.; У 2-х т./ Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т. 2. – С . 224-226.
12. Рафальська М.В. Навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному університеті в умовах широкого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології – 2009/ Матеріали V науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Донецьк, ДонНТУ – 2009. – С. 76-78.
13. Рафальська М.В. Комп’ютерні технології у навчанні математики// Евристика і дидактика математики/ Матеріали Міжнародної науково-методичної дистанційної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 110-112.
14. Рафальська М.В. Підготовка вчителя інформатики в умовах компетентнісного підходу в освіті// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-23 вересня 2009 р., м. Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Ч.2. – С. 102-105.
15. Рафальська М.В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації процесу навчання методів обчислень у педагогічному університеті// Эвристическое обучение математики. Материалы третей международной научно-методической конференции (1-3 октября 2009 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2009. – С. 168-169.
16. Рафальська М.В. Умови формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання курсу «Методи обчислень»// Матеріали науково-методичного семінару «Інформаційні технології у навчальному процесі». – Одеса: Вид. ВМВ. – 2009. – С. 69-73.
17. Рафальська М.В. Організація процесу навчання курсу «методи обчислень» у педагогічному університеті в умовах інформатизації навчання// Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 136 с.
18. Рафальська М.В. Підготовка компетентних фахівців в умовах інформатизації, глобалізації та інтелектуалізації суспільства// XI Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми регіонів": Тези доповідей – Кременчук: КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009. – С. 39-40.
   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

e school     

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід